Olovka odaje menadžera

Dec 26 2008

Ekonomist magazin  26.12.2008.

Rukopis, pre svega, može da pomogne da se osvetle one karakteristike koje se teže mere kroz standardne testove, kaže grafolog Jovan Krstic, autor udžbenika Grafologija. Rec je o emocionalnim karakteristikama osobe, kao što je spremnost za davanje i uzimanje. U poslovnoj sferi, ona može koristiti za sagledavanje odnosa prema saradnicima ili opažanje liderskih sposobnosti.

„Primera radi, kad je tekst pisan snažnim pritiskom, nagnut je na desnu stranu, a donji deo slova ‘d’ je duži i proširen sa uglovima, to sugeriše da osoba koja ga je pisala ima preduzetnickih crta i sposobnosti da se nametne kao lider“, objašnjava Krstic.

Grafologija se u Srbiji u oblasti ljudskih resursa primenjuje vrlo retko, pre svega zato što ne postoji dovoljan broj strucnjaka, ali ni tradicija, smatra Krstic. On kaže da je poželjno da se grafologija koristi kao pomocni metod i da je najbolje kad rukopis analiziraju psiholozi. Krstic, medutim, navodi da dobri grafolozi, cak i ako nisu psiholozi, mogu da daju doprinos u selekciji kadrova.

No responses yet

Comments are closed at this time.