Archive for December, 2008

Olovka odaje menadžera

Dec 26 2008 Published by under Aktuelnosti

Ekonomist magazin  26.12.2008.

Rukopis, pre svega, može da pomogne da se osvetle one karakteristike koje se teže mere kroz standardne testove, kaže grafolog Jovan Krstic, autor udžbenika Grafologija. Rec je o emocionalnim karakteristikama osobe, kao što je spremnost za davanje i uzimanje. U poslovnoj sferi, ona može koristiti za sagledavanje odnosa prema saradnicima ili opažanje liderskih sposobnosti.

Continue Reading »

No responses yet