Potpis otkriva NAJJAČU CRTU vašeg karaktera…

Sep 19 2018

Blic žena, 05.09.2018.

 

Vaš potpis je jedinstven skup znakova koji mnogo govori o vama. Ako želite da bolje upoznate prijatelja, kolegu ili šefa, poslužite se tajnama grafologije!

Prema rečima psihologa grafologa Jovana Krstića, autora knjige “Grafologija” u analizi potpisa uzimaju se u obzir veličina slova, nagib, naglasci u potpisu, veličina početnog slova, petlje i zavoji, kao i korišćenje tačke.

No responses yet

Comments are closed at this time.