Archive for September, 1980

Karakter i grafologija

Sep 17 1980 Published by under Aktuelnosti

Knjiga "Karakter i grafologija"Knjiga „Karakter i grafologija“ je prva knjiga o grafologiji izdata na srpskom jeziku od autora sa ovih prostora. Ona predstavlja pokušaj da mnoga grafološka značenja budu prikazana na jednom mestu, a zamišljena je kao udžbenik iz kojeg je svako mogao da nauči da analizira rukopis, i to prvenstveno na iskustvima stranih autora.

Continue Reading »

No responses yet