Karakter i grafologija

Sep 17 1980

Knjiga "Karakter i grafologija"Knjiga „Karakter i grafologija“ je prva knjiga o grafologiji izdata na srpskom jeziku od autora sa ovih prostora. Ona predstavlja pokušaj da mnoga grafološka značenja budu prikazana na jednom mestu, a zamišljena je kao udžbenik iz kojeg je svako mogao da nauči da analizira rukopis, i to prvenstveno na iskustvima stranih autora.

Sva ta prikazana značenja su u sledećoj knjizi „Grafologija“ obimno dopunjena vlastitim saznanjima, obogaćena i ilustrovana različitim tipovima rukopisa, koji se tako obimno ne mogu naći ni u jednoj knjizi iz ove oblasti, bez obzira sa kojih prostora potiče.

No responses yet

Comments are closed at this time.