Kalabić je napisao oba pisma

Sep 18 2009

Blic, 18.09.2009.

Sudski veštak Jovan M. Krstic, grafolog i psiholog, tvrdi da je Nikola Kalabic zaista autor dva pisma koja je juce objavio „Blic“ – jednog, od 29. aprila 1946. adresiranog na Slobodana Penezica Krcuna, ministra unutrašnjih poslova Srbije, i drugog, iz decembra 1945, upucenog partizanskim vlastima, u kojem Kalabic navodi da mu je Krcun licno predložio da izda Dražu Mihailovica i u kojem objašnjava zašto je to prihvatio.

Grafolog Krstic je takav zakljucak izveo nakon što je rukopis iz oba pisma uporedio sa potpisom Kalabica, na katastarskom dokumentu od 26. oktobra 1932.

Isti su potpis Nikole Kalabica na pismu i katastarskom dokumentu. To je posebno uocljivo kod slova K. Takode, isti covek je pisac oba pisma – isti je rukopis na onom iz decembra 1945. i aprila 1946. godine. To se posebno vidi po dijakritickim znakovima. Neka slova su zajedno pisana na originalan nacin, kao na primer „pr“ – objašnjava grafolog Krstic.

Na naše pitanje da li je moguce da je neko falsifikovao rukopis Krstic odgovara odrecno. Rukopis je precizan, a Kalabic je bio geometar i obicno ljudi koji su tehnicki obrazovani imaju takav rukopis – navodi Krstic.

Na naše pitanje da li se iz rukopisa može videti da li je pisan pod prisilom, Krstic navodi da se u pismima vidi da je pisanje spontano sa sopstvenim pobudama.

Kada se piše pod prisilom, u rukopisu se vidi emocionalni naboj. Takav rukopis je obicno isprekidan, drhtav, a ovde toga nema, redovi su pravilni i jednako nakošeni – objašnjava grafolog Krstic.

No responses yet

Comments are closed at this time.