Rukopis uporne i bestidne osobe

Jun 07 2009

Blic, 07.06.2009.

Naš poznati grafolog i psiholog Jovan M. Krstić, stalni sudski veštak Ministarstva pravde i autor udžbenika „Grafologija“, analizirao je strukturu ličnosti Ratka Mladića na osnovu kopija njegovih ličnih beleški koje ima „Blic“.

Vidi se energija, samopouzdanje, upornost, ali može biti i bestidan. Oštar, žustar i ponekad nepromišljen. Radi se o osobi snažnog intelekta i karaktera, ima izraženu potrebu za preciznošću i sa naglašenim estetskim osećanjima. Može biti strogo konvencionalan, da se ponaša šablonski, pogotovo kada je spoljni efekat značajan, ali je sklon i neodmerenosti u ispoljavanju osećanja i u afektu – navodi Krstić. Prema rečima Krstića, rukopis govori da je kod Mladića prisutan nagonski život, afektivnost, velikodušnost, ali i opšta neumerenost. Prema rukopisu, reč je o nekom ko je odvažan, uz prisustvo oholosti. Zdrava je i jaka konstitucija, puna vere u sebe, preduzimljiva je osoba, ima trgovačke sklonosti. Može biti istrajan u ostvarivanju planova, a u odnosu na sredinu i ljude oko sebe, sklon je da im pruža svaku pomoć, ali ne toliko iz altruizma, koliko iz potrebe da bude iznad njih. Nemirnog je duha, brzo donosi odluke jer mu je izgrađeno sažeto mišljenje, ali ima povremenu izraženu psihičku napregnutost koja ga sputava u donošenju pravih odluka – kaže Krstić. Prema njegovim rečima, kod osobe sa takvim rukopisom uvek je prisutna aktivnost. Krstić navodi da se vidi da je to osoba nervozna i nemirnog duha koja ima naglašenu sposobnost za brzom relaksacijom, uz pojačanu ekstrovertnost, odgovornost i samodisciplinu. Vidi se doslednost, misaona spontanost, ali uz prisustvo afektivnog naboja ta misaona spontanost se dovodi u pitanje, pa može doći do suženja sposobnosti rasuđivanja. Zbog toga se deklariše kao osetljiva i nervozna priroda – kaže Krstić.

No responses yet

Comments are closed at this time.