Rukopis otkriva ličnost

Nov 02 1984

Nada, br. 227 od 02.11.1984. god.

Grafologija i karakter. Rukopis otkriva licnost. Da li ste odlučni, blagi, spontani, kulturni,  nežni, štedljivi, gordi, vitalni, uredni, spremni na saradnju, perverzni, lukavi, sumnjičavi,  otvoreni, ljubomorni, potišteni, pametni – sve to možete saznati ako svoj rukopis date grafologu. I dajte ga, naš list ce vam u tome pomoci.

Ove osnovne podatke dao nam je psiholog Jovan Krstic koji se grafologijom bavi osam godina. Autor je knjige „Karakter i grafologija“. Prvo što nam je napomenuo naš poznati grafolog je to da se preko rukopisa ne može odrediti buducnost i da su takvi pokušaji šarlatanstvo.

Protivnici grafologiju svrstavaju u okultne nauke – objašnjava grafolog. Medutim, poznato je da se okultne nauke bave necim skrivenim, natculnim stvarima i pojavama koje naše logicko rasudivanje ne može da objasni, jer su iznad nama poznatih prirodnih zakona. Grafologija je nešto sasvim drugo. Nacin pisanja je ekspresija nas samih, našeg karaktera, unutrašnjeg stanja i doživljavanja.  Jednom recju, rukopis je slika našeg duševnog sklopa, nas samih u momentu pisanja.

Osnovna karakteristika rukopisa je što je nezavisan od naše volje. Pisanje je jedna automatizovana radnja, gde svesni deo licnosti ne ucestvuje u oblikovanju slova vec samo u sadržaju teksta.

Grafologija može da pomogne u braku, porodici, u upoznavanju sebe, u svakodnevnom životu. Utvrdena i razjašnjena neusaglašenost karakternih osobina ili temperamenta, u braku, na primer, uz obostranu korekciju i uzajamno prilagodavanje, može doprineti da se bracna harmonija poboljša. Grafologija je takode fantastican test za izbor zanimanja.

No responses yet

Comments are closed at this time.